กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของวิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานี
เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)( 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
พิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)
โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โครงการ School Lab Thaiand 2019
โครงการฝึดอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ม.ต้น)
โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION
การประกวดการแต่งกาย Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani ธีม จ๊าบสุด ยุค 90 @ PSU Surat
หน้า : ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 9 | 10 | 11 |  หน้าถัดไป

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :