หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Illustrator
สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)
เข้าพบผุ้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระเพื่อสรา้งความร่วมมือ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว พร้อมด้วย อาจารย์ วาสนา บุญแสวง เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ ช.สายสุดา กิจประยูร


ขอเลื่อนการประชุม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 วันที่ 24 ก.ค.2560 นี้

ขอเลื่อนการประชุม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560วันที่ 24 ก.ค.2560 นี้


หน้า : ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :