หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวดการแต่งกาย Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani ธีม จ๊าบสุด ยุค 90 @ PSU Surat

 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในช่วงบ่ายผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแต่งกาย “Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดการแต่งกาย “Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani” ธีม“จ๊าบสุด ยุค 90 @ PSU Surat” บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ณ เวทีกลาง อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :