ข่าวประชาสัมพันธ์


สนใจเข้าอบรมหลักสูตร

 

 

 

  สนใจเข้าสมัครอบรม ได้ที่นี่   http://training.surat.psu.ac.th/

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :