ข่าวกิจกรรม


พิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร

 วันที่ 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร พร้อมด้วย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวันที่สองมีกิจกรรมโดยช่วงเช้านั้น เป็นกิจกรรม Mission to C-53 จากคณะคุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Crypto Master จากคณาจารย์ ในโครงการห้องวิทยาศาสตร์ และทีมพี่เลี้ยงจากนักเรียนโครงการห้องวิทยาศาสตร์

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :