ข่าวกิจกรรม


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2561  เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เนื่องในกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562" ที่ยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยบุคลากรทุกคณะหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการแข่งขันในปี ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ ตลอดจนการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ของสีต่างๆ สร้างความสุขความสนุกสนามให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562  ณ หอประชุม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :