ข่าวกิจกรรม


การประกวดการแต่งกาย Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani ธีม จ๊าบสุด ยุค 90 @ PSU Surat

 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในช่วงบ่ายผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแต่งกาย “Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดการแต่งกาย “Mr. & Miss 28th Anniversary of PSU Surat Thani” ธีม“จ๊าบสุด ยุค 90 @ PSU Surat” บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ณ เวทีกลาง อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :