ข่าวกิจกรรม


พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงเกียรติประวัติอันดีงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่น ณ โถงอาคารสำนักงานวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :