ข่าวกิจกรรม


งานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน โดยร่วมขบวนแห่ลากเรือพระวัดนิคมธรรมาราม ใน“งานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบันของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้มีการประสานความร่วมมือกับวัดนิคมธรรมาราม เพื่อจัดรูปแบบขบวนแห่เรือพนมพระของวัด โดยให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในขบวนดังกล่าว อาทิ การถือป้ายชื่อของวัด การถือป้ายธรรมะและคำสอน การจัดแถวการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้นงานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สนามข้างโรงแรมวังใต้ และบริเวณสะพานนริศ นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด โดยจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ในงานกำหนดจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่รถ-เรือพนมพระ ทั้งทางบกและทางน้ำ การประกวดขบวนแห่ และประกวดรถ-เรือพนมพระ การประกวดพุ่มผ้าป่า เป็นต้น ซึ่งวัดต่างๆจะตกแต่งเรือพนมพระไว้อย่างวิจิตรตระการตาเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามและยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทั้งนี้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี 2561 ดังกล่าวด้วย

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :