ข่าวกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่เกาะเต่า

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะเต่าร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่เกาะเต่า ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ โรงแรมเกาะเต่ารีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :