ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่11 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดไม่ได้ ณ โถงสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :