ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดวันที่ 27 มิ.ย.61 และโครงการการอบรมการเสวนา สถานการณ์โลก นโยบายและแผนงานภาครัฐที่กระทบต่อการท่องเที่ยว โดยจัดวันที่ 28 มิ.ย.61  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZTNig6_9KWX6Bw2q0tRXze3zVKhuGJiKUVquCnHqWt-i3mw/viewform

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :