ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)

รับสมัคร 19 ถึง 20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  

  1. สมัคร online ที่ http://scc.surat.psu.ac.th/web/index.php
  2. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร์ 077-278819 / 095-0297733
  3. รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสาร 1  เอกสาร 2   ใบสมัคร

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :