หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 ลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ เขื่อนรัชชประภาและอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอีกลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต่างกับชายหาดและทะเล ฉะนั้นการฝึกจึงมีความแตกต่างของการใช้อุปกรณ์และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ พนักงานสถานประกอบการและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จึงต้องมีความรู้และทักษะเพื่อการดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปิดโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(Life Guard) วันที่ 29 พ.ค. 2560 โดย ท่านนายอำเภอพนม (ท่านสิทธิชัย ไทยเจริญ)  และในพีธีมอบวุฒิบัติโดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ในวันที่ 1มิ.ย.60 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่วันที่ 29 พ.ค. ถึง วันที่ 1 มิ.ย.60 


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :