หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


โครงการอบรมการเสวนา สถานการณ์โลก นโยบายและแผนงานภาครัฐที่กระทบต่อการท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมการเสวนา สถานการณ์โลก นโยบายและแผนงานภาครัฐที่กระทบต่อการท่องเที่ยว  ในช่วงเช้าเป็นเรื่องสถานการณ์โลก สถานการณ์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแผนชาติ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว“นโยบายและแผนงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยววิถีไทย”จากกรมการท่องเที่ยว โดยนางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ และช่วงบ่ายเสวนา เรื่อง“สถานการณ์โลกและทิศทางการท่องเที่ยววิถีไทย”โดยนางจินตนา  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี  นายสมเชาว์  โกศล นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพสุราษฎร์ธานี นายสมชาย  สินมา ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ดร.วิชชุตา  มาชู  และดร.นิทัศน์  เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่  28  มิถุนายน  2561 ณ  โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :