หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง” ซึ่งนายชาญวิทย์ สิรภักดี  นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพรหมพชร นาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดป้าย โรงเรียนอย่างเป็นทางการ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 50  คน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :