หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย ดร.ทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้ามอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่แก่ นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :