หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น การฝึกอบรมเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26-28 มิ.ย.2560 ป

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น การฝึกอบรมเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26-28 มิ.ย.2560 ณ ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง อ.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำเกษตรกรที่ปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อการเป็นเมืองสมุนไพรในอนาคตต่อไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :