หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


วันที่ 7 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมานพ สุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมานพ สุทธิพงษ์


วันที่ 2 ก.ค. 2558 ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมพิจารณาผังการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

โดยมีประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี จัดประชุมบุคลากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 8

25 มิ.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ


การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ลงปฏิบิติการฝึกดำน้ำหาดท้องโหนด


วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8-10 พฤษภาคม 2558 — กับ วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานี ที่ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่าง วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 กับ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี


การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558

การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558 วันแรกการอบรมฝึกปฎิบัติการลอยต้ว การว่ายน้ำช่วยชีวิต


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.

ดร.นิทัศน์. เพราแก้ว. ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 10
กิจกรรมปลูกต้นกล้า ปลูกปัญญา ปลูกสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองราง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 4 เมษายน 2558


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

รุ่นที่ 10 วันที่ 25 เม.ย. 58 รุ่นที่ 11 วันที่ 23 พ.ค. 58 รุ่นที่ 12 วันที่ 20 มิ.ย. 58 รุ่นที่ 13 วันที่ 18 ก.ค. 58


โครงการ ค่ายเยาวชนสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ รุ่นที่2 ตอน Active S…

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 โดยอาจารย์วาสนา บุญแสวง


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :