หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีชมพู
การสมโภชพระพุทธรูปพระประทานอุโบสถกลางน้ำ 12 พ.ค.59
แห่พระเข้าอุโบสถที่นางกำวันที่ 17 กันยายน 2559
กิจกรรมวันถือประโยชน์ 24 กันยายน2559

24 ก.ย. 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)


ประชุมบุคลากรวชส.ประจำเดือนก.ย.59(2)

การประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์ปี 2560


ประชุมบุคลากรวชส.ประจำเดือนก.ย.59(1)
การประเมินคุณภาพ Self Assessment Report (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2558

วันที่ 21 ก.ย.59 ได้มีการประเมินคุณภาพ Self Assessment Report (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2558


วันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประเภทที่ 1 โครงการกิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร

ซึ่ง โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านนางกำ ของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับรางวันชนะเลิศและโครงการ "ร่วมสานฝัน แบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์" ของกองการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์


พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559

ส่งมอบโดย รองผอ.วชส.ดร.พิเชตวุฒิน์ นิลละออ พร้อมด้วยบุคลากร ม.อ. และนักศึกษา รับมอบโดยนายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนนางกำ


โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย

โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย วันที่ 5 ส.ค. 59 โดย ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว และ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย


โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล รุ่นที่7

วันที่ 5-6 ส.ค.2559 ณ หาดนางกำ โดย สากล โพธิ์เพชร หัวหน้าทีมและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :