หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

วันนี้ 13 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว เข้าพบนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทางศาสนาสวดมนต์ อธิษฐานจิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ


ขอเชิญชวนร่วมพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ประเพณีชักพระบกโบราณ

ประเพณีชักพระบกโบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่มากว่า 300 ปี ซึ่งชาวบ้านที่สุราษฎร์ธานรร่วมสืบสานประเพณีชักพระบกโบราณ


โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี

วันที่ 12 พ.ย.59 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี


เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีชมพู
การสมโภชพระพุทธรูปพระประทานอุโบสถกลางน้ำ 12 พ.ค.59
แห่พระเข้าอุโบสถที่นางกำวันที่ 17 กันยายน 2559
กิจกรรมวันถือประโยชน์ 24 กันยายน2559

24 ก.ย. 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :