หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


รับฟังความคิดเห็นโครง ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
วันที่ 22 ม.ค.60 ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุใหม่และอุบาสิกา และ ร่วมฟังธรรม ณ สวนโมกขพลาราม

ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุใหม่และอุบาสิกา และ ร่วมฟังธรรม ณ สวนโมกขพลาราม


พระอุปสมบทใหม่ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม มีประชาชน และบุคลากรพร้อมครอบครัววิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เช้าตรู่ (วันที่ 21 มกราคม 2560) พระอุปสมบทใหม่ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม มีประชาชน และบุคลากรพร้อมครอบครัววิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมทำบุญตักบาตรอนุโมทนาบุญ


พิธีบรรพชาอุปสมบท "โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่"

พิธีบรรพชาอุปสมบท "โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่"


อุปกรณ์เกี่ยวข้าว
พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

วันนี้ 13 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว เข้าพบนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทางศาสนาสวดมนต์ อธิษฐานจิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ


ขอเชิญชวนร่วมพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต น้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ประเพณีชักพระบกโบราณ

ประเพณีชักพระบกโบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่มากว่า 300 ปี ซึ่งชาวบ้านที่สุราษฎร์ธานรร่วมสืบสานประเพณีชักพระบกโบราณ


โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี

วันที่ 12 พ.ย.59 โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี


เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :