หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่ฟ้าหลวง

ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2558


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 5
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 4
งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำรวจความต้องการชุมชน เพื่อดำเนินการ 1คณะ 1ชุมชนเข้มแข็ง
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 2
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 1
สนง.ขนส่ง ร่วมกับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
โครงการไมโครซอฟต์เอกเซลสำหรับงานทางธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ จัดโครงกหาร


โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดระนอง วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557


ค่ายน้ำตกดาดฟ้า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำตกธารดาดฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 9 | 10 | 11 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :